ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมสัมมนานอกสถานที่

 

กิจกรรมสัมมนานอกสถานที่

 บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอลจำกัด 

ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานและองค์กร

ได้รู้จักวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบในงานที่ทำร่วมกัน

และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงานได้เป็นอย่างดี