ReadyPlanet.com
dot
dot
คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ

 

มาตรฐาน  ISO 9001:2015 ,GHPs/HACCP

       

      พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะผลิต และรักษาคุณภาพของหมึกพิมพ์อย่างยิ่งยวด  

      มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

      ระบบการจัดส่งที่รวดเร็ว เพื่อให้บรรลุถึงความพึงพอใจของลูกค้า 

      พร้อมทั้งบริการหลังการขายโดยฝ่ายเทคนิคที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

      ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหมึกหน้างานให้กับลูกค้าทุกระดับ

      จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างมากมาย

 

ตามนโยบายคุณภาพ  

มุ่งมั่นพัฒนา  ใส่ใจลูกค้า  ส่งมอบทันเวลา  รักษาคุณภาพ
หน้า 1/1
1
[Go to top]