ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 ,GMP/HACCP  

พร้อมทั้งมุ่งมั่น ที่จะผลิตและรักษาคุณภาพของหมึกพิมพ์อย่างยิ่งยวด   

มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ระบบการจัดส่งที่รวดเร็ว เพื่อให้บรรลุถึงความพอใจของลูกค้า  

บริการหลังการขายโดยฝ่ายเทคนิคที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  

ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหมึกหน้างานให้กับลูกค้าทุกระดับ 

จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างมากมาย

ตามนโยบายคุณภาพ  

มุ่งมั่นพัฒนา  ใส่ใจลูกค้า  ส่งมอบทันเวลา  รักษาคุณภาพ
หน้า 1/1
1
[Go to top]